Lista jest pusta

zapisz pdf

 

 

KALMAR Robert Kreczmański w latach 2011 – 2015 realizował trzy projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013.

 

 

Oś Priorytetowa 8 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Działanie 8.2 "Wdrożenie systemu informatycznego B2B w zakresie Software as a service dla partnerów handlowych w kraju i za granicą"

Projekt nr. UDA-POIG.08.02.00-14-187/13-00
Całkowita wartość projektu: 586.000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 408.100,00 PLN

Celem projektu było wdrożenie systemu informatycznego B2B w zakresie Software as a service dla partnerów handlowych w kraju i za granicą

 


 

Oś Priorytetowa 6 "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"

Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"

Projekt nr. UDA-POIG 06.01.00-14-086/13-00
Całkowita wartość projektu: 537.000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 403.375,00 PLN 

Celem projektu było wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie KALMAR

 


 

Oś Priorytetowa 8 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Działanie 8.2 "Wdrożenie systemu B2B w celu auromatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą KALMAR i partnerami biznesowymi"

 Projekt nr. UDA-POIG.08.02.00-14-079/11-00
Całkowita wartość projektu: 314.605,68 PLN
Kwota dofinansowania: 157.302,84 PLN

Celem projektu było wdrożenie systemu B2B w celu auromatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą KALMAR i partnerami biznesowymi

 


 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego